بشکه ترافیکی

برای قیمت تماس بگیرید

تماس گرفته شود

بشکه های ترافیکی

مسدود کردن مسیر

یا بشکه ایمنی

ارتفاع 105 سانت

دارای شبرنگ رده مهندسی

مواد درجه یک