شبرنگ فلشی

660,000 تومان

22.5متر طول

عرض 5 سانت

لانه زنبوری