کالا ترافیک

ما در مجموعه کالا ترافیک تمام نیازهای ایمنی و ترافیکی را برای شما

عزیزان بر طرف خواهیم کرد 

انواع تجهیزات ترافیکی 

تجهیزات پارکینگی 

راهبندهای ترافیکی و امنیتی

تابلوهای ترافیکی و اطلاعاتی

چراغ های ترافیکی سولار و برقی

رنگ و چسب های ترافیکی

مانع های ترافیکی 

انواع جداکننده و استوانه ترافیکی

 

کالا ترافیک تولید کننده و فروشنده انواع تابلو و تجهیزات ترافیکی و پارکینگی با بهترین قیمت.

روی ما حساب کنید