تجهیزات ترافیکی ثابت

 

تجهیزات ترافیکی

بشکه ترافیکی

465,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر لاستیکی 35*50

118,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

استوانه ترافیکی

98,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

گل گارد ریل

برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر پلاستیکی 33*90

195,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر پلاستیکی 27*12

65,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

 استوانه ترافیکی درجه2

99,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

گل میخ پلاستیکی

23,000 تومان

تجهیزات ترافیکی متحرک

تجهیزات ترافیکی

کله قندی 75 سانتی

90,000 تومان

تجهیزات پارکینگی

نیوجرسی پلاستیکی

785,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

مخروط ژله ای 65

79,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

مخروط ترافیکی

85,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

بشکه ترافیکی

465,000 تومان