تجهیزات ترافیکی ثابت

 

تجهیزات ترافیکی

استاپر پلاستیکی

55,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

چشم ببری ترافیکی

96,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

بشکه ترافیکی

655,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر لاستیکی 35*50

178,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

استوانه ترافیکی

98,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

گل گارد ریل

برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر پلاستیکی 33*90

245,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر پلاستیکی 27*12

88,000 تومان

تجهیزات ترافیکی متحرک

تجهیزات ترافیکی

نیوجرسی 1.5متری

1,690,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

نیوجرسی 2متری

2,700,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

کله قندی 75 سانتی

98,000 تومان

تجهیزات پارکینگی

نیوجرسی پلاستیکی

885,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

مخروط ژله ای 65

86,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

مخروط ترافیکی

97,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

بشکه ترافیکی

655,000 تومان