تجهیزات ترافیکی ثابت

 

تجهیزات ترافیکی

استاپر پلاستیکی

85,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

چشم ببری ترافیکی

136,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

بشکه ترافیکی

715,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر لاستیکی 35*50

215,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

استوانه ترافیکی

198,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

گل گارد ریل

برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر پلاستیکی 33*90

295,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

سرعتگیر پلاستیکی 27*12

98,000 تومان

تجهیزات ترافیکی متحرک

تجهیزات ترافیکی

بشکه پرتابل

610,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

استوانه ترافیکی درجه 1

برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات ترافیکی

بشکه پرتابل

برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات ترافیکی

نیوجرسی 1.5متری

1,890,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

نیوجرسی 2متری

2,870,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

کله قندی 75 سانتی

118,000 تومان

تجهیزات پارکینگی

نیوجرسی پلاستیکی

1,150,000 تومان

تجهیزات ترافیکی

مخروط ژله ای 65

95,000 تومان